Vážení rodiče, účastníci zájmového vzdělávání,

stále se na našich stránkách můžete přihlašovat do kroužků na školní rok 2020/2021. Kroužky budou probíhat od skončení nouzového stavu do 11. června 2021. Řada kroužků nyní funguje distančně.

Opatření platné od 2. 11. 2020

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) se zakazuje osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání. V tomto období se nebudou konat v DDM žádné kroužky, akce ani jiné aktivity.

Nošení roušek (ústenek) na DDM:

Povinností každého je nosit ve všech prostorách DDM roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká všech účastníků zájmových útvarů, pedagogů a provozních zaměstnanců DDM, zákonných zástupců a ostatních návštěv školského zařízení

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Mgr. Jarmila Pavlíčková

ředitelka DDM Třebíč


Noc vědců

Více informací:

Facebook noci vědců v Třebíči s aktuálním programem

webové stránky Noc vědců


Odkaz na online stream soutěže, která proběhne 27.11. ve 20:00 hodin:

youtube stream soutěže


Nabídka nových kroužků od září 2020:

Všechny kroužky najdete na: http://www.ddmtrebic.cz/nase-krouzky.html

Odkaz na webové stránky, kde najdete spoustu návodů, tipů a aktivit, které můžete dělat s dětmi doma.

https://mitkamjit.cz

Další akce v Třebíči najdete například na trebiclive.cz


Jak se k nám dostanete?

- jízdní řád MAD, linka č. 5 zde

- mapka pěšky zde

- mapka od autobusové zastávky BOPO zde

______________________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ AKCE A SOUTĚŽE

HAF 2020 | 29.11.2020

Fotosoutěž a virtuální výstava domácích mazlíčků


Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.