AKCE  - PŘIHLAŠOVÁNÍ JEDE NAPLNO!

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ, ALE STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT.

Mnohé však už jsou skoro obsazené.

Většina kroužků začíná v týdnu od 19. září, další postupně během 2. poloviny září, nejpozději od října. Pozvánky obdržíte e-mailem a datum prvních schůzek je většinou uvedený na začátku popisu kroužku (po rozkliknutí).

Nově otvíráme:Áčko

To je nové přízvisko DDM Třebíč, které bylo vybráno na základě návrhů veřejnosti. Při oslavě 1.narozenin DDM v Borovině byl rovněž představen maskot Bopík. BOPÍK má již svou fotogalerii ! Prohlédněte si přes 200 soutěžních prací :Jak se k nám dostanete?

UPOZORNĚNÍ! Do listopadu jsou linky autobusu odkloněny z trasy (nezastavují u DDM a nejezdí k zastávce BOPO) z důvodu oprav silnic.

- jízdní řád MAD, linka č. 5 zde

- mapka pěšky zde

- mapka od autobusové zastávky BOPO zde

___________________________________________________________________________________________

Využijte služeb  INFORMAČNÍHO CENTRA  otevřeného na třebíčské hvězdárně !

____________________________________________________________________________________________

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.