Vážení rodiče, účastníci zájmového vzdělávání,

již nyní se na našich stránkách můžete přihlašovat do kroužků na nový školní rok 2020/2021. Kroužky začnou probíhat od 14. září 2020 do 11. června 2021. 

Opatření platné od 5.10.2020:

Z nařízení Krajské hygienické stanice Jihlava se omezuje provoz
DDM Třebíč. Spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání - od 5. do 23. října 2020. V tomto období se nebudou
konat v DDM žádné kroužky, akce ani jiné aktivity.

Nošení roušek (ústenek) na DDM:

Povinností každého je nosit ve všech prostorách DDM roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká všech účastníků zájmových útvarů, pedagogů a provozních zaměstnanců DDM, zákonných zástupců a ostatních návštěv školského zařízení

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Mgr. Jarmila Pavlíčková

ředitelka DDM Třebíč


Nabídka nových kroužků od září 2020:

Všechny kroužky najdete na: http://www.ddmtrebic.cz/nase-krouzky.html

Odkaz na webové stránky, kde najdete spoustu návodů, tipů a aktivit, které můžete dělat s dětmi doma.

https://mitkamjit.cz

Další akce v Třebíči najdete například na trebiclive.cz


Jak se k nám dostanete?

- jízdní řád MAD, linka č. 5 zde

- mapka pěšky zde

- mapka od autobusové zastávky BOPO zde

______________________________________________________________________________________

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.