Přihlašování na kroužky otevřeno!

Přihlašování na kroužky otevřeno!

Přihlašování na kroužky otevřeno!

31.05.2021

Neváhejte! O některé kroužky je velký zájem a brzy se naplní.

Pokud potřebujete ke kroužku více informací, kontaktujte vedoucí (vedoucího) kroužku nebo některého z pedagogů DDM. 

Zpět