Opatření k provozu DDM od 10.5.2021

Opatření k provozu DDM od 10.5.2021

10.05.2021

Vážení účastníci zájmového vzdělávání, děti i rodiče, všichni naši příznivci,
určitě stejně jako my sledujete současnou situaci a jak jistě víte od 10.5.2021 dochází k dalšímu rozvolňování, kdy i my začneme částečně rozvolňovat naši činnost
Je povolena účast na vzdělávání po skupinách se třemi účastníky, uvnitř DDM i venku bez dalších podmínek


Výuka venku v počtu 4 - 30 účastníků je podmíněna následujícími podmínkami:
1) na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy
2) účastník

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  • DDM testovat nebude z důvodu toho, že MŠMT poskytuje testy pouze školám, ne školským zařízením,
  • se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


Doufáme, že chápete naši situaci – snažíme se, abychom pro váš volný čas udělali maximum.

Děkujeme za zachování přízně a těšíme se na setkání.

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky www.ddmtrebic.cz


Mgr. Jarmila Pavlíčková, ředitelka DDM Třebíč
 

Zpět