26.1.2015             Závěrečná konference

                            V prostorách nové budovy DDM v Borovině se uskutečnila Závěrečná konference -

                           hodnotící schůze celého realizačního týmu.

                           Shrnující prezentace k projektu je na této stránce k dispozici ke stažení.

15.11.2014           II.workshop

                             Uskutečnil se druhý workshop k tvorbě Školního vzdělávacího programu, na kterém proběhla           

                             kontrola vytvořených materiálů a byla upřesněna konečná podoba ŠVP.

18.10.2014           Workshop

                             V informačním centru proběhl workshop, na kterém si odborní pracovníci vyměnili    

                             zkušenosti  s tvorbou ŠVP. Manažerky projektu paní Pavlíčková a paní Švihálková upřesnily

                             požadavky na konečnou podobu ŠVP a zodpověděly dotazy přítomných odborných pracovníků.

6. 10. 2014             Školení odborných pracovníků na využívání hlasovacího zařízení

                             zakoupeného z finančních prostředků projektu.

17. 9. 2014             Představení ukázek metodických materiálů

                             Ve spodní části této webové stránky jsou vloženy ke stažení

                             ukázky zpracovaných metodických materiálů.

6. 6. 2014               Otevření informačního centra

                             Místo : Švabinského ul. - sál hvězdárny

                             Provozní doba od 1. 7. 2015: dle dohody (tel. 724188158)

                             Náplň : vyhledávání informacína netu a v encyklopediích , tisk a kopírování materiálů

                             VSTUP ZDARMA !

5. a 12. 5. 2014   Školení ICT : Vytváříme interaktivní prezentace v programu Microsoft PowerPoint 2010

                            Místo : ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova ul.

                            Účast : 14 pracovníků projektu

                            Fotografie naleznete v menu - Projektová fotogalerie

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.