Publicita projektu :

20.3.2014            Projekt zařazen do struktury webových stránek www.ddmtrebic.cz

23.3.2014            Označení budovy hlavního pracoviště (Hrádek)

                            a kanceláří ředitelky a ekonomky informačními cedulemi o projektu a s jeho logem

                            Vytvořena nástěnka v prostorách sídla organizace se základními iformacemi      

                            o projektu a připravena pro průběžné informování veřejnosti o průběhu projektu

24.3.2014            Prezentace projektu na http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/

                            grantove-projekty-gp/volny-cas-deti-ve-21-stoleti.html

26.3.2014            Vyrobeny vlajky ČR a EU pro označení v místech konání jednotlivých projektových aktivit

                            Vytvořeny popisky šanonů s názvem a logem projektu

1.4.2014               Informace o projektu uveřejněny v časopise DDMáček (č.16)

5.5.2014              Vyvěšení státní vlajky ČR a vlajky EU na hlavní budově DDM

22.5.2014            Informace o realizaci projektu uveřejněny v měsíčníku Třebíčský zpravodaj

2.6.2014              Byly distribuovány reklamní předměty s logem projektu

  docTřebíčský zpravodajUveřejnění informací o projektu v květnovém čísle zpravodaje
  Vlajky2Vyvěšení vlajek ČR a EU na hlavní budově DDM.
  Vlajky1Vyvěšení vlajek ČR a EU na hlavní budově DDM

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.