Otevřený dopis ředitelům základních a středních škol okresu Třebíč ohledně školních soutěží ve šk.roce 2020/2021 :

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci je stav školních soutěží následující :
MŠMT ČR v letošním školním roce soutěže nevyhlásilo, nebude je
dotovat, ale ani je nezakázalo.
Mnohé asociace a ústřední výbory jednotlivých soutěží či olympiád se
snaží zajistit konání soutěží nějakou jinou cestou...třeba on line
formou (kde to půjde...).
S ohledem na vaše dotazy ohledně pořádání školních kol vám můžeme
doporučit školní kola soutěží na vaší škole zorganizovat a být
"připraveni" přihlásit vaše žáky do případných vyšších kol soutěží.
Některá školní kola jste zvyklí připravovat ve své režiji, jindy
ústředí zasílalo zadání školních kol přes krajské úřady a domy dětí...
V případě, že některé takovéto materiály obdržíme, obratem je zašleme
na vaše školy.
Stejně tak vám budeme neprodleně přeposílat veškeré informace ohledně
soutěží, které získají naši pedagogové ze strany ústředních
organizátorů.
U řady předmětových olympiád jste byli zvyklí sledovat webové stránky
těchto soutěží - sledujte je i letos !
Věříme, že vaši žáci dostanou příležitost prezentovat svoje vědomosti
a porovnat je se svými vrstevníky !

Děkuji vám za dosavadní spolupráci !

V Třebíč, 21.9.2020

Mgr.Jarmila Pavlíčková, ředitelka DDM Třebíč

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.