Název projektu: Volný čas dětí ve 21. století

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0010

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Charakteristika projektu:

 Od 4. 3. 2014 jsme v DDM Třebíč zahájili realizaci grantového projektu „Volný čas dětí ve 21. století“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Volnočasové aktivity dětí velmi často ovlivňují a motivují děti k výběru budoucího povolání. Cílem projektu je systematická práce s dětmi v oblasti mimoškolního vzdělávání a přizpůsobení této činnosti potřebám 21. století.

Z vlastní zkušenosti víme, že žáci dávají přednost moderním způsobům výuky. Tomuto požadavku chceme vyjít vstříc aplikací moderního didaktického softwaru a IT do práce DDM. K tomu je nutné modernizovat a doplnit stávající vybavení DDM. Vytvořené Informační centrum přispěje k obohacení činnosti zájmových útvarů, k hodnotnějšímu trávení volného času dětí, umožní volný přístup k informacím (internet, knihovna). Dalším bodem je inovace ŠVP a tvorba a praktické využití vlastních výukových materiálů se zaměřením na využívání ICT. Do projektu budou zapojeni žáci základních škol v Třebíči, kteří navštěvují v rámci mimoškolních aktivit Dům dětí a mládeže a pedagogičtí pracovníci DDM.

 

Realizační tým:

Hlavní manažer projektu – Bc. Jarmila Pavlíčková

Zástupce hlavního manažera – Mgr. Jana Švihálková

Supervizor projektu – PhDr. Blanka Sedláčková

Ekonomický manažer projektu – Jindřiška Klímová

Odborný pracovník pro publicitu a vztahy s veřejností – Miloš Fiala

 

Celkem bude do projektu zapojeno 21 pracovníků DDM, kteří nyní pracují jako stálí nebo externí zaměstnanci DDM.  

 

 Celkový rozpočet projektu: 1.001.506 Kč

Doba realizace projektu: 11 měsíců

 

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.