LARPový tábor

Sami si tvořte svůj příběh, ve kterém jste hrdiny...

Uvedení...

Příliš dlouho jsme žili pod krutovládou tyrana. Příliš dlouho jsme se soužili a museli snášet útrapy života v jeho zemi. Příliš dlouho jsme museli ve strachu provolávat slávu jeho jménu a skrývat své vlastní názory. Přišel čas zažehnout plamen rebelie, která spálí vše zlé a špatné, přišel čas osvobodit náš lid a milovanou zemi, přišel čas společně bojovat a postavit se zlu. Přidej se k rebelií, která bojuje za svobodu a přines naději zemi, která žila tak dlouho v temnotě a strachu. Kdysi bylo vše dobré a i Heinrich Jorugun býval dobrým vladařem, ale to je dávno, jeho srdce zčernalo a země se pomalu propadá do občanské války. Je na čase spálit vše špatné, rozdrtit zlo jednou pro vždy a nastolit nový řád.


Název: LARPový tábor
Datum zahájení: 2020-07-01
Datum ukončení: 2020-07-11
Místo: Skřípina (mezi Mohelnem a Březníkem)
Věk: 13+
Cena v Kč: 2710
Zaměření: dobrodružství a tábornictví
Vedoucí:: Jakub KřivýPřihláška

Jméno
Příjmení
Adresa
Město
PSČ
E-Mail
Telefon
Datum narození
Bude vám na úhradu poplatku přispívat zaměstnavatel?Ano
Ne
Další sdělení
Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro potřeby Domu dětí a mládeže Třebíč, jsou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.