TÁBORY 2018 SE BLÍŽÍ ...

Postupně uveřejňujeme nabídku pobytových a příměstských táborů.

Pracovníci táborů DDM pracují s dětmi celoročně, mají bohaté zkušenosti s tvorbou poutavých her a programů.

Samozřejmostí každého tábora je péče o bezpečnost dětí, stálý zdravotnický dozor.

Tábory mají dobré materiální vybavení a finanční zabezpečení.

Pitný režim na každém táboře zajištěn po celý den, na pobytových táborech strava 5x denně.


Některé tábory mají přetáborový sraz zde v nabídce!

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.