TÁBORY pro rok 2020 jsou tu!

Opravdové prázdninové dobrodružství zažijete na pobytových táborech. Na táborech se setkáte  s vedoucími, kteří pracují s dětmi celoročně v kroužcích, na víkendových a dalších akcích DDM.

Samozřejmostí je dostatek jídla, zajištěná hygiena a bohatý program s celotáborovou hrou.

Některé tábory vám nabízejí předtáborové srazy, kde se děti poznají, poznají své vedoucí a vyberou si oddíl, kde najdou své kamarády.

Pokud chcete poznat práci našich vedoucích ještě před táborem, můžete své děti přihlásit na některou z víkendových akcí či přijít na akci pořádanou DDM.Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.