12. Schválena třetí monitorovacví zpráva

Dne 18.3.2015 byla schválena třetí monitorovací zpráva.

11. Úspěšné ukončení projektu

Dne 31.1.2015 byla úspěšně ukončena praktická část projektu .

10. Přijetí další platby

Dne 21.11.2014 byly poukázány na projektový účet finance ve výši 278 322,63 Kč.

9. Schválena druhá Monitorovací zpráva

Dne 10. 11. 2014 nám byla schválena druhá Monitorovací zpráva.


8. Odevzdána druhá monitorovací zpráva

Dne 29. 9. 2014 jsme poskytovateli podpory odevzdali druhou monitorovací zprávu.


7.Přijata druhá platba

Dne 17.9.2014 byla na projektový účet připsána platba ve výši 253 906,-Kč.


6. Schválena první monitorovací zpráva

Dne 2. 9.2014 jsme od poskytovatele podpory obdrželi zprávu, že Monitorovací zpráva 01 za období březen - květen byla schválena.


5. První monitorovací zpráva

Dne 27.června 2014 bylaodevzdána první monitorovací zpráva o realizaci projektu.


4. Přijata první platba

Dne 21. 3. 2014 jsme obdrželi na projektový účet první zálohovou platbu ve výši 300 451,98 Kč.


3. Smlouva o realizaci grantového projektu

V rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.1.36 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla mezi poskytovatelem grantu (krajem Vysočina) a příjemcem (DDM Třebíč) dne 4. 3. 2014 uzavřena smlouva o realizaci grantového projektu. 


2. Schválení žádosti o finanční podporu

Na základě naší žádosti o finanční podporu z OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Zastupitelstvem kraje Vysočina projekt doporučen k realizaci. Byla schválena finanční podpora ve výši 1.001.506 Kč.


1.  Vyhlášení výzvy

29. 5. 2013 byla vyhlašovatelem  kraje Vysočina vyhlášena 3. výzva  předkladatelům  grantových projektů k předkládání projektových  žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Dům dětí a mládeže předložil projekt s názvem Volný čas dětí ve 21. století v červenci 2013.

 

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.