Dopravní výchova pro 4.tř.ZŠ

Dopravní výchova dle tematického plánu BESIP.

Rozsah : 10 hodin, většinou rozděleno na dva bloky(jeden na podzim, druhý na jaře.)

Probíraná témata :

teorie (v učebně) :vybavení jízdního kola a cyklisty, zásady bezpečné jízdy na kole,dopravní značky, křižovatky 

praktické činnosti (na dopr.hřišti) : jízda+předjíždění, objíždění, odbočování, železniční přejezd, jízda křižovatkami, jízda zručnosti

Kurz je zakončen teoretickým testem a praktickou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží průkaz cyklisty.

Kurz je pro školy zdarma, finančně jej zabezpečuje BESIP.


Název: Dopravní výchova pro 4.tř.ZŠ
Místo: Dopravní hřiště - Bartuškova ul.
Věk: 4.třída ZŠ
Cena v Kč: zdarma
Zaměření: dopravní výchova
Vedoucí:: Miloš FialaPřihláška

Jméno
Příjmení
Adresa
Město
PSČ
E-Mail
Telefon
Datum narození
Bude vám na úhradu poplatku přispívat zaměstnavatel?Ano
Ne
Další sdělení
Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro potřeby Domu dětí a mládeže Třebíč, jsou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.