Výukové programy

pro mateřské, základní a střední školy si vybírejte v přiložených souborech .

Každá nabídka obsahuje jméno a kontakt na pedagoga, u kterého si můžete objednat termín pro vaši školu. 

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.