Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace.

Je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, jehož historie sahá až do roku 1952, kdy byl 11.5. otevřen první pionýrský dům v tehdejším Jihlavském kraji. První rok začalo v zájmových kroužcích pracovat 235 dětí a měl tři stálé pedagogické pracovníky a dvě uklízečky. Jako vedoucí kroužků externě pracovali učitelé, studenti i dělníci z průmyslových závodů.Činnost tehdejšího ODPM se postupně rozrostla na osm odborných oddělení, zařízení zajišťovalo rovněž soutěže pro základní a střední školy. V roce 1985 přibyl v Třebíči k okresnímu také Městský dům pionýrů a mládeže. V roce 1996 byla tato zařízení sloučena a jako právní subjekt pod názvem Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč pracoval do 31.12.2010. Od 1.1.2011 se z DDM Hrádek Třebíč stává DDM Třebíč, jakožto příspěvková organizace zřizovaná městem Třebíč. Nadále pak DDM Třebíč funguje do konce roku 2014 v původní budově  Hrádek 964 (viz. foto).

Sídlo organizace - Hrádek 964, Třebíč

Díky své činnosti a množství provozovaných aktivit, ale také stáří původní budovy, která již nebyla vyhovující pro zabezpečování zázemí svého poslání se v průběhu let 2013/2014 řeší nové prostory, které DDM získává od města Třebíč a 19.01.2015 se stěhuje do nově zrekonstruovaného domu v Třebíči Borovině na ul. Tomáše Bati 1084 (viz. foto).

V současné době nabízí DDM každoročně přibližně 80 zájmových kroužků z oblasti turistiky, sportu, přírodovědy, techniky i estetických oborů. Tyto pravidelné činnosti navštěvuje přibližně 1100 členů, a to od předškoláků až po dospělé.

Každé léto nabízí DDM tábory příměstské, putovní i stálé, s celkovou kapacitou přibližně 500 dětí.

DDM pracuje také jako organizátor soutěží pro základní a střední školy, zabezpečuje karnevaly, zábavná odpoledne , střelecké soutěže a mnoho dalších aktivit.

Posláním DDM Třebíč je širokou nabídkou atraktivních možností poskytovat každému zájemci aktivní trávení volného času a podporovat tak zdravý životní styl. Umožňovat zajímavé formy rekreace a odpočinku a přitom nenásilnou formou předávat nejmladší generaci znalosti a dovednosti nutné pro další praktický život. Školám a dalším subjektům pracujícím s dětmi a mládeží nabízet netradiční formy vzdělávání.

DDM Třebíč vytváří kvalitní podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, a to jak materiálně technickým vybavením, tak prostřednictvím pedagogicko-odborného týmu pracovníků. Zajímavé činnosti zde najdou rovněž dospělí zájemci.

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.