Dopravní hřiště    

Od září 2011 provozujeme dopravní hřiště. Areál se nachází na Bartuškově ulici, za základní školou. Probíhá zde především dopravní výchova pro žáky 4.tříd základních škol dle tématického plánu Ministerstva dopravy ČR. Dalšími aktivitami jsou výukové programy pro ostatní třídy ZŠ i děti z mateřských škol.

Pondělní a středeční odpoledne jsou vyhrazena pro veřejnost, děti mohou využívat dopravního hřiště v doprovodu svých rodičů nebo jiné osoby starší 15 let. 

Otevírací doba : PO + ST, 15.00 - 17.00 hod.  (za příznivého počasí)

S platností od 14.10.2020 je dle nařízení Vlády ČR dopravní hřiště UZAVŘENO !

(zamezení shromažďování osob)

Děkujeme všem návštěvníkům za celoroční přízeň.

Předpokládaný termín otevření je středa 7.dubna 2021.V období 3.4.2017 - 25.10.2017 probíhal na dopravním hřišti projekt VESELÉ HŘIŠTĚ podporovaný finančně Grantovým systémem Zdravého města Třebíč. Projekt byl zaměřen na dopravní výchovu pro veřejnost a výukové programy pro mateřské škloly.

Za městskou dotaci ve výši 30000,-Kč byla pořízena nová kola pro menší děti a odměny pro účastníky projektových aktivit.

V roce 2018 jsme ze stejného projektu pořídili 6 kol velikosti 24 " v ceně 30 000,- Kč.

Město Třebíč poskytlo účelovou dotaci na rozšíření "vozového" parku ve výši 60 000,- Kč. Bylo zakoupeno 8 kol velikosti 26 ".

Přijďte si nová "žihadla" vyzkoušet !


Na hřišti se každoročně koná Okresní soutěž mladých cyklistů.

Areál je majetkem Města Třebíč. Jízdní kola , ochranné přilby a další pomůcky jsou zajišťovány firmou BESIP a Městem Třebíč. Pro výuku teorie je v bezprostřední blízkosti hřiště zapůjčena jedna učebna základní školy.

Prohlédněte si : SIMULOVANÁ DOPRAVNÍ NEHODA - srážka vlaku s chodcem a s osobním autem

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.