Adopce afrických dětí

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe- "Adoptivní rodič" z Evropy - což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma - mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje dítěti pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. "Adoptivní rodina" je pak 2x za rok informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si. Je také možné poslat dítěti naším prostřednictvím dopis s fotografiemi nebo dárek (běžnou poštou) a v rámci možností ho případně i navštívit. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat je 12 měsíců.
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.
 

Pracovníci DDM Třebíč podporují jedno velice šikovné děvče :   

Jeanne Camara        

Dívka, 11 let
Jeanne Camara byla adoptována v roce 2004 a dnes navštěvuje školu Ecole Internationale SOS H. GmeinerMěsto, čtvrť: Kissidougou, Limanyah
Země: Guinea
Matka: Saran Toure, nar. 1973, krejcova
Otec: Mohamed Camara, nar. 1965, nezamestnany ucitel
Popis situace: Rodice ditete jsou cleny Humanistickeho hnuti v Guineji. Otec hleda zamestnani od roku 1989, kdy ukoncil sva studia. Rodina zije z prilezitostnych nabidek ze strany nevladnich organizaci a ze zemedelstvi.

Ostatní fotografie, vysvědčení a kresby děvčete si můžete prohlédnout zde.

Podpora je zajišťována prostřednictvím organizace      Humanistické centrum Dialog, o.s.

Zřizovatelem příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Třebíč je

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.